''De Moeder Aller Optochten''

de Halfvastenoptocht is op 

zondag 23 maart 2025.

Voorwaarden met betrekking tot de veiligheid en aansprakelijkheid voor/tijdens/na de Halfvastenoptocht.

 

De regelgeving ten aanzien van het organiseren van het evenement wordt ieder jaar door de gemeente Zevenaar kritisch bekeken. Wij als organisatie streven samen met Politie, Brandweer, GHOR en de Gemeente naar een evenement waarin wij de veiligheid van alle deelnemers, medeweggebruikers, maar ook van de bezoekers gewaarborgd is.

Mede daardoor willen wij het volgende onder de aandacht brengen en verplichten een ieder er ook na te handelen. 

- Personenvervoer op een aanhangwagen of in een laadruimte achter een motorvoertuig (tractor) is ten strengste verboden.

- Het plaatsnemen op de wagen is alleen toegestaan tijdens de optocht. Dit vanaf de startplaats (Ganzepoelweg Angerlo)

- Hierop zal ten strengste gecontroleerd worden bij het opstellen en het rijden naar de startplaats.

- Bij het niet nakomen van deze regelgeving zal u uit de colonne worden gehaald en zal diskwalificatie aan de optocht voor de groep/creatie volgen.

- De contactpersoon die de groep heeft aangemeld is/blijft het aanspreekpunt voor de organisatie, hij/zij zal erop toe moeten zien dat alles op een correcte wijze verloopt.

- Bij eventuele excessen zal de contactpersoon hierop aangesproken worden.

- Tevens zullen de contactpersoon en de bestuurder te allen tijde bij het voertuig aanwezig moeten zijn voor een directe communicatie. 

- Bestuurders van het voertuig zijn te allen tijde aansprakelijk.

- Hier zal dan ook strikt op gecontroleerd worden door de Politie.

- Elke civiele aansprakelijkheid rust op de bestuurder, als passagiers persoonlijk letsel oplopen door rij- fouten buiten het evenement. 

- Denk aan roekeloos en te hard rijden, remmen, of snel optrekken, het nemen van bochten etc. waardoor passagiers van de wagen afvallen en in het ergste geval met dodelijke   afloop. Men is als bestuurder van het voertuig niet verzekerd en de schade zal dan ook verhaald worden op de bestuurder. 

- Bestuurders/carnavalisten laat het zo ver niet komen en neem de veiligheidsregels in acht, alleen dan kunnen we streven naar een veilige Halfvastenoptocht. 

 

In aansluiting op de veiligheid van de carnavalisten is de route naar en na afloop van de Halfvastenoptocht een zeer belangrijk aandachtspunt.

Vanaf dit jaar hebben we een andere opstellocatie om de provinciale weg N338 te mijden.

Alle wagens en creaties gaan niet meer in colonne vanaf de Truisweg richting Angerlo.

Alle wagens kunnen op eigen gelegenheid naar de opstellocatie aan de Ganzepoelweg te Angerlo rijden. De opstelrichting is vanaf de kruising Doesburgseweg / Monseigneur Hendriksenstraat / Truisweg richting het dorp Angerlo.

  • Vanuit (Nieuw) Wehl, Beek en Braamt; volg de Monseigneur Hendriksenstraat, sla rechtsaf de Doesburgseweg op, deze weg gaat over in de Ganzepoelweg waar u vanzelf de opstelplaats oprijdt.
  • Vanuit Loil, Nieuw-Dijk en Didam; volg de route via Loil zodat u vanaf de Doesburgseweg aankomt. Ga de kruising met de Truisweg / Monseigneur Hendriksenstraat recht over. Deze weg gaat over in de Ganzepoelweg waar u vanzelf de opstelplaats oprijdt.
  • Vanuit Giesbeek / Zevenaar; rijdt via de Kleine Veldstraat / Truisweg richting de kruising Doesburgseweg / Monseigneur Hendriksenstraat / Truisweg. Sla linksaf de Doesburgseweg op, deze weg gaat over in de Ganzepoelweg waar u vanzelf de opstelplaats oprijdt.

- Elke deelnemer dient op eigen verantwoording en op een veilige manier bij de startplaats aan te komen. Hierbij dient men de wettelijke regels na te leven.

- De carnavalswagens zullen d.m.v. de aanwijzingen van maximaal 4 a 6 fietsbegeleiders naar de startplaats worden gebracht dit i.v.m. de veiligheid van het overige verkeer te garanderen. Deze fietsbegeleiders moeten voor de overige medeweggebruikers herkenbaar zijn door hun signaal of veiligheidsvest/jas. De fietsbegeleiders dienen zelf te zorgen voor een signaal of veiligheidsvest/jas.

- Na afloop van de Optocht kunnen de deelnemers die de feesttent willen bezoeken alleen aan het eind van de route, dus hoek Ds de Grootstraat / Kerkedijk van de wagen afstappen, dus beslist niet op andere locaties.

- Alle carnavalswagens dienen linksaf, richting start/finish te rijden en dienen via de Kerkedijk het parcours te verlaten.

- Dit houdt in dat er onder geen beding carnavalswagens na afloop van de optocht in Angerlo mogen rijden, geparkeerd mogen staan, dit zelfs niet op privéterrein, ook al heeft men toestemming van de eigenaar.

- De grote wagens uit Nieuw-Dijk, Loil, Didam, Beek, Kilder, (Nieuw)Wehl en Braamt zullen direct na afloop in tegenovergestelde richting huiswaarts hun weg vervolgen. De kleine creaties kunnen ook rechtstreeks in tegenovergestelde richting huiswaarts keren. Dit weer onder eigen verantwoordelijkheid.

- Volg de aanwijzingen van Politie en de Verkeersregelaars ter plaatse op. Discussies zijn uitgesloten.

- Wij als organisatie gaan er van uit dat de bestuurders en deelnemers er van alles aan zullen doen om de Halfvastenoptocht voor/tijdens/na afloop zo correct mogelijk te laten verlopen, en er natuurlijk naar zullen handelen.

- LET OP: I.v.m. brandpreventie is de bestuurder verplicht een goedgekeurd brandblusmiddel met een minimale inhoud van 6 kg mee te voeren. Hier zal streng op worden gecontroleerd, is deze niet aanwezig wordt u uitgesloten van deelname.

- Wij willen de chauffeurs van de voertuigen erop attenderen dat er alcoholcontrole zal worden uitgevoerd op de opstellocatie.

- Het is ten strengste verboden glaswerk op de wagen mee te voeren zowel op het evenemententerrein als op de openbare weg.

- Tevens zal er ook worden gecontroleerd of de verantwoordelijke chauffeur een geldige WA polis in zijn bezit heeft, en deze kan overleggen bij controle.

- U wordt als chauffeur verplicht een sleepkabel mee te voeren, dit om een voertuig met (motor)pech direct weg te kunnen slepen tijdens de Optocht. Dit bespaart veel ergernis van de deelnemers en de optocht kan op een correcte wijze haar weg vervolgen.

- Alleen de contactpersoon van de groep is het aanspreekpunt voor de organisatie en dient samen met de chauffeur te allen tijde bij het voertuig aanwezig te zijn.

- De deelnemers kunnen zich het beste per fiets naar de opstellocatie verplaatsen. Hier zal gelegenheid zijn om de fietsen te parkeren.

 

Fietsend:

Loil, Didam, Nieuw Dijk:                       

Fietspad Doesburgseweg, rechtdoor Didamseweg, rechtsaf Ds de Grootstraat, rechtsaf wei Vels

 

Wehl, Braamt, ’s Heerenberg, Doetinchem:

Eldrikseweg, rechtsaf Ganzepoelweg, linksaf Dorpstraat, linksaf Ds de Grootstraat, linksaf wei Vels.

 

Giesbeek, Lathum:

Rivierweg, rechtsaf Parallelweg, linksaf Dorpstraat, rechtsaf Ds de Grootstraat, linksaf wei Vels.

 

Zevenaar:

Broekzijdestraat, linksaf Didamseweg, , rechtsaf Ds de Grootstraat, rechtsaf wei Vels

De startplaats is wandelend bereikbaar via de entree (Dorpsstraat), Ds. De Grootstraat, Kerkedijk richting Ganzepoelweg.

De uitstapplaats en de desbetreffende fietsenstalling worden aangegeven met borden.

Volg de instructies van de aanwezige verkeerregelaars zonder discussie op zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet, beslist de organisatie eventueel maatregelen te treffen.