''De Moeder Aller Optochten''

de Halfvastenoptocht is op 

zondag 23 maart 2025.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die persoonsgegevens in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Voor onze stichting betekent dat er een privacy beleid is opgesteld. Hierin is te vinden welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd en hoe (en waarom) deze worden bewaard. Het privacy beleid is te vinden op onze website.  

PRIVCACY BELEID van stichting Halfvasten Angerlo

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die stichting Halfvasten Angerlo verwerkt van haar vrijwilligers. Indien je vrijwilliger wordt van stichting Halfvasten Angerlo of om een andere reden persoonsgegevens aan stichting Halfvasten Angerlo verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

 • Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Bestuur en commissie stichting Halfvasten Angerlo, Pr. Margrietlaan 52, 6986 AV Angerlo.
De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Welke gegevens verwerkt stichting Halfvasten Angerlo en voor welk doel?

In het kader van jouw medewerking worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam, geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer en e-mailadres
 • foto’s (gemaakt tijdens evenementen)

Stichting Halfvasten Angerlo verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Naam en adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van de uitnodigingen en medewerkerslijsten.
 • Naam en achternaam worden gebruikt voor de medewerkerslijsten.
 • Geboortedatum wordt gebruikt voor een leeftijdscheck.
 • e-mailadres en telefoonnummer wordt alleen gebruikt om vrijwilligers te kunnen benaderen via telefoon, WhatsApp en e-mail.
 • Tijdens evenementen worden er foto’s gemaakt en geplaatst op www.halfvasten-angerlo.nl en/of sociale media zoals Facebook, Instagram en Twitter. Deze dienen ter promotie.
 1. Bewaartermijnen

Stichting Halfvasten verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je medewerking tot maximaal een jaar na afloop. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
 • Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft stichting Halfvasten Angerlo passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt stichting Halfvasten Angerlo gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. Voorbeelden zijn het pakket dat gebruikt wordt voor de boekhouding (Davilex) en de hosting van de website/e-mail (www.strato.nl).
 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van stichting Halfvasten Angerlo kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Halfvasten Angerlo zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 • Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt en zijn voor iedereen te vinden op www.halfvasten-angerlo.nl. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.